Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

 

 

3

 

    

  

Kancelaria

  Kontakt  

Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia

 Liturgia na dziś 

Archiwum

facebook

    

Jesteś tutaj: Strona główna

 

Przypominamy, że

 w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. o godz. 19.00 (tj. poniedziałek, wtorek i środa)

w TVP3 Gorzów Wielkopolski, Radiu Zachód i poprzez Internet transmitowane będą

Diecezjalne Rekolekcje Wielkopostne z Paradyża.

Rozważania wielkopostne przygotowali:

ks. Grzegorz Cyran, ks. Robert Patro i ks. Waldemar Kostrzewski.

Wszystko można śledzić na stronie TVP 3 Gorzów Wlkp. - TUTAJ  i Radia Zachód - TUTAJ.

Opublikowano: 27 marca 2020

Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa

i Niepokalanemu Sercu Maryi

"Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, wspomagaj Twój Kościół i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka" - tymi słowami  25 marca, w uroczystość Zwiastowania NMP, modlił się Kościół w Polsce i na świecie.

Wieczorem po modlitwie różańcowej, akt uroczyście odczytał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki oraz wielu księży i biskupów w całej Polsce.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

                          wspomagaj Twój Kościół,     

Opublikowano: 26 marca 2020

Zarządzenie bp. Tadeusza Lityńskiego

dotyczące posług duszpasterskich w czasie epidemii

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komitetu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

1. Eucharystia

a) Wszyscy wierni mogą skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia  we Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane do odwołania.

b) Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Wierni są proszeni, aby nabożeństwa te odprawiali indywidualnie w rodzinach, bądź też ... 

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM

NA TERENIE CAŁEJ POLSKI STANEM EPIDEMII

W KOŚCIELE MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB

(nie licząc sprawujących posługę).

 PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA.

   Proboszcz parafii ks. Stanisław Brasse

  24 marca 2020

 

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ZWIĄZKU Z APELEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

          Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

 „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy. 

Opublikowano: 24 marca 2020

Ważna informacja Parafialnego Zespołu Caritas - Dystrybucja żywności

Nasz Parafialny Zespół Caritas w środę, 25 marca, w godzinach od 9.00 – 13.00, będzie wydawał żywość w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 „Bank Żywności” realizowanego przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dziękujemy naszym wolontariuszom.

     

Opublikowano: 23 marca 2020

Zarządzenie dotyczące organizacji I Komunii Świętej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

                  Uroczystości pierwszokomunijne zwyczajowo organizowane są w maju. Na chwilę obecną jest za wcześnie, aby podejmować jakiekolwiek decyzje w tej sprawie (np. o ich odwołaniu czy przesunięciu na wrzesień). Uzależnione one będą przede wszystkim od zarządzeń władz państwowych i wynikać będą z troski o dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz ich rodzin. Wydaje się zasadnym, aby z decyzją poczekać do powrotu dzieci do szkół. Sytuacja jest nadzwyczajna, stąd wymaga od nas wszystkich roztropnego podejścia, cierpliwości a zarazem gotowości na każdy scenariusz. 

Opublikowano: 22 marca 2020

Specjalne słowo bp. Tadeusza Lityńskiego do diecezjan na IV Niedzielę Wielkiego Postu

Drodzy Diecezjanie,

epidemia, która przewija się przez Europę i świat oraz naszą Ojczyznę, uczy pokory wszystkich: zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących. W naszych sercach i wspólnotach pojawiają się nieznane dotąd lęki o przyszłość. Przesyłam wyrazy solidarności i zapewnienie o modlitwie w intencji osób chorych, cierpiących, przebywających na kwarantannach oraz zalęknionych obecną sytuacją. Każdą rodzinę noszę w sercu.

Szczególne zapewnienie o modlitwie przesyłam lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz wszystkim pracownikom lubuskich i głogowskich szpitali, zwłaszcza zakaźnych, w których dokonuje się największa walka z nowym zagrożeniem.   

Transmisje MSZY ŚWIĘTYCH.

             O której godzinie, w której Mszy św. duchowo uczestniczyć?  zobacz »

 

Zapraszamy na

Diecezjalne Rekolekcje Wielkopostne w Paradyżu,

które  transmitowane będą w dniach 30 marca – 1 kwietnia br. o godz. 19.00

w TVP3 Gorzów Wielkopolski, Radiu Zachód i poprzez Internet.

Opublikowano: 21 marca 2020

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia

W środę, 25 marca, dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem w Kościele  katolickim obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Ten dzień to również Dzień Świętości Życia. Jego celem jest wzbudzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia. 

Tego dnia można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.  

Opublikowano: 21 marca 2020

Drodzy Katecheci i Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wprowadzeniem przez MEN obowiązku zdalnej pracy z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przekazujemy informacje o dostępnych portalach internetowych zawierających treści religijne i katechezy. Materiał dostępny jest na stronie WNK – www.wnk.diecezjazg.pl oraz na Facebook/WNK.  

Opublikowano: 20 marca 2020

GŁOGOWSKIE DROGI KRZYŻOWE

Wśród licznych przejawów pobożności pasyjnej, pierwsze miejsce zajmuje Droga Krzyżowa (Via Crucis). Nabożeństwa to nawiązuje do przejścia Chrystusa z Krzyżem ulicami Jerozolimy od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty.

Od dzisiaj publikujemy rozważania do osobistego odprawienia Drogi Krzyżowej. Ilustracją do nich będą stacje z różnych świątyń i miejsc naszego miasta. Zaczynamy od Drogi Krzyżowej znajdującej się na cmentarzu przy ul. Legnickiej w Głogowie autors

twa głogowskiego rzeźbiarza Ericha Jökela. Płaskorzeźby z piaskowca przedstawiające Mękę Pańską zostały wykonane w 1929 r., a ufundowała je parafia św. Mikołaja.

Spojrzenie na poszczególne stacje i rozważanie Bożego Słowa niech pogłębiają naszą miłość i wdzięczność wobec Chrystusa i pomagają podejmować refleksję nad naszym życiem.

STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

Stacja I:         Pan Jezus przed sądem Piłata

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.    

Odmawiajmy Różaniec!

W odpowiedzi na apel arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Księża naszej parafii

codziennie o godz. 20:30 odmawiają Różaniec o ustanie epidemii.

Do wspólnej modlitwy zapraszają wszystkich wiernych, tzn. aby w tym samym czasie w swoich

 rodzinach wierni również odmawiali Różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Modlitwa na czas epidemii

Dobry Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże,
który wśród zmiennych losów ludzkiego życia
jesteś dla nas ostatecznym oparciem,
źródłem niegasnącej nadziei, pokoju i wewnętrznej siły,
uciekamy się do Ciebie w tym czasie próby.
Chorym daj zdrowie i umocnij ducha
i miej w opiece wszystkich, którzy im służą.
Obdarz mądrością i mocą tych, 
którym powierzyłeś władzę nad nami.
Pociesz wątpiących i opłakujących umarłych
- niech w Tobie znajdą ukojenie.
Otwórz nasze oczy i serca na potrzeby najsłabszych,
byśmy potrafili przyjść im z pomocą 
konkretnie i ze słuszną rozwagą.
Nie dozwól nam oddalić się od Ciebie,
ale wlej w serca pewność, że JESTEŚ,
że JESTEŚ BLISKO i niezmiennie MIŁOŚCIĄ.
Daj nam odwagę i wiarę silniejszą od lęku
i skieruj nasze spojrzenie na Krzyż Twojego Syna,
który umarł za nas.
Niech Jego przebite Serce będzie dla nas skałą schronienia
i warownią, która ocala.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

- Różaniec, godz. 20:30 - Modlimy się i zapraszamy do modlitwy i przesyłania zdjęć, które będą jej świadectwem.

Modlitwa na czas epidemii

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

który nie chcesz śmierci grzesznika,

lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Proszę, abyśmy odmawiali tę modlitwę na czas tej jakże tragicznej w skutkach epidemii –  zaapelował bp Tadeusz Lityński.

Komunikat dotyczący Mszy św. i nabożeństw w naszym kościele

W związku z pismem biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego z 14 marca 2020 r. bardzo prosimy, aby każdy, kto tylko może, skorzystał z dyspensy i w kolejne niedziele, tj. 15, 22 oraz 29 marca, pozostał w domu.

Wszystkich, którzy skorzystają z dyspensy, zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że liturgie będą mogły być sprawowane jedynie wówczas, gdy liczba wiernych nie przekroczy 50 osób, stąd zwracam się z ogromną prośbą, aby na daną Mszę św. przychodziły głównie te osoby, które zamówiły intencję oraz osoby znajdujące się w szczególnej potrzebie duchowej. Starszych, chorych, dzieci i młodzież, a także ich opiekunów, osoby, które mają objawy takie jak: gorączka, katar czy kaszel, bardzo proszę o pozostanie w domach. Niech nasze domy staną się w tym czasie najważniejszymi i najaktywniejszymi świątyniami.

Bardzo liczymy na zrozumienie i współpracę, które pomogą nam w spokoju i bezpieczeństwie przeżyć tę wyjątkową sytuację.

W niedziele Msze św. w naszym kościele o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00. W dni powszednie (od poniedziałku do piątku) o godz. 7.00, 9.00 i 18.00, w soboty o godz. 7.00 i 18.00.

Nabożeństwa pasyjne: Gorzkie Żale w niedziele o 17.00, a Droga Krzyżowa w piątki o godz. 8.30, 16.30 i 17.30

Opublikowano: 14 marca 2020

Słowo bp. Tadeusza Lityńskiego do wiernych

w związku z epidemią koronawirusa

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne (…)

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. Zachęcam do śledzenia korzystania z transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np.:

- o godz. 7.00 w TVP 1,

- o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy,

- o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,

- o godz. 13.00 w TV Polonia.

Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp.

Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

zobacz »  Modyfikacja zarządzeń diecezjalnych w związku z epidemią koronawirusa (14.03.2020)

Opublikowano: 14 marca 2020

Droga Krzyżowa w czasie epidemii koronawirusa

W domu też można odprawić Drogę Krzyżową!

Proponujemy tekst Drogi Krzyżowej opracowanej przez ks. Grzegorz Mikołajczyka, który użyto 13 marca podczas modlitwy w kaplicy Domu Biskupiego w Zielonej Górze.

Odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej nieśmy pod krzyż Chrystusa świat pogrążony w epidemii, ofiary śmiertelne i zarażonych, nieśmy pod krzyż Chrystusa odpowiedzialnych za narody i za wspólnotę Kościoła na czele z Papieżem Franciszkiem. Złączmy z tym krzyżem pełną poświęcenia pracę lekarzy, pielęgniarek i służb medycznych. Powierzajmy Ukrzyżowanemu naszych bliskich i znajomych oraz naszą życiową drogę przez doczesność do wieczności.

I. Jezus skazany na śmierć

Szukamy winnych zaistniałej sytuacji, tworzymy spiskowe teorie, zadajemy pytanie, czy epidemia nie jest karą boską zesłaną na zepsutą ludzkość XXI wieku...  

Nowe zarządzenia diecezjalne w związku z epidemią koronawirusa

(13.03.20202)

W związku z ogłoszonymi wczoraj rekomendacjami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski bp Tadeusz Lityński wydał nowe zarządzenia dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Na mocy tych zarządzeń diecezja przyjmuje wszystkie regulacje proponowane przez Radę Stałą KEP. 

Komunikat bp. Tadeusza Lityńskiego do wiernych w związku z epidemią koronawirusa (12.03.20202)

W związku z rozszerzającą się epidemią nowego koronawirusa zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. 

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie koronawirusa (12.03.20202)

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, do 29 marca zostaje udzielona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem...  

Zarządzenie biskupa diecezjalnego w związku z zagrożeniem koronawirusem (11.03.20202)

W związku z zagrożeniem koronawirusem bp Tadeusz Lityński podjął decyzję o odwołaniu na terenie całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wszystkich rekolekcji szkolnych. Odwołane zostały również wszystkie rekolekcje oraz inne spotkania organizowane w domach rekolekcyjnych i innych ośrodkach diecezjalnych.  

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia artystyczne w Parafialnym Klubie Seniora,

które miały odbyć się w czwartek, 12 kwietnia, zostały odwołane.

 

Opublikowano: 9 marca 2020

Klub Seniora zaprasza

Przypominamy, że Parafialny Klub Seniora organizuje w czwartek, 16 kwietnia, pielgrzymkę do Paradyża, sanktuariów w Świebodzinie i Rokitnie.  Koszt 80 zł (z obiadem).

Klub zaprasza również w najbliższy czwartek o godz. 16.00 na zajęcia artystyczne.

Opublikowano: 8 marca 2020

 

Wszystkim Paniom z okazji Ich święta dziękujemy

za wielki wkład w rozwój rodziny i Kościoła z siłą i czułością Maryi,

życzymy radości z bycia piękniejszą częścią świata

oraz doświadczania na co dzień wdzięczności i życzliwości.

Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

Opublikowano: 7 marca 2020

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2020

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Zapisy i wybór tras na www.edk.org.pl.

W tym roku w Rejonie Głogów zostały przygotowane trzy trasy:

- Trasa Czerwona - Świętego Mikołaja (Głogów-Grodowiec-Jakubów 47 km), 

- Trasa Niebieska - Miłosierdzia Bożego (Głogów-Jakubów-Głogów 46 km),

- Trasa Żółta - Świętej Anny (Głogów-Góra Św. Anny-Bytom Odrzański 41 km).

Msza Święta przed rozpoczęciem EDK - 3 kwietnia o godz. 20:00 w kościele Bożego Ciała w Głogowie (Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Głogowie). Więcej informacji na plakacie oraz na facebooku: EDK Głogów.

Opublikowano: 7 marca 2020

Rekolekcje wielkopostne 2020 - zapowiedź

26 lutego w Środę Popielcową, rozpoczęliśmy w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu – czas przepełniony modlitwą, skruchą i refleksją, którego właściwe przeżycie ma na celu przygotowanie naszych dusz na uczestnictwo w Świętach Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które w naszej wspólnocie parafialnej odbywać się będą w dniach 22–25 marca. Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na te szczególne dni w roku liturgicznym.

Rekolekcje dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 i 9 zostaną przeprowadzone w dniach

23-25 marca, a dla uczniów szkół średnich w dniach 6-8 kwietnia.

Opublikowano: 7 marca 2020

Restauracja I stacji drogi krzyżowej

Źródło: https://www.facebook.com/swmikolajglogow

Miło nam poinformować, że do naszego kościoła wróciła odrestaurowana pierwsza stacja XVIII-wiecznej drogi krzyżowej. Cykl czternastu płócien znajdujących się w naszej świątyni pochodzi z wrocławskiej pracowni Franza Xawera Antona Feldera.

Prace konserwatorsko-restauratorskie prowadzone były w Krakowie. Ich celem było przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej mającej zatrzymać proces niszczenia obrazu oraz estetycznej, która przywróciła mu barokowy charakter oraz walory artystyczne.

Dziękujemy ofiarodawcom za sfinansowanie prac konserwatorskich I stacji. Koszt prac jednego płótna to 7.000 zł. W miarę posiadanych środków będziemy się starali odnowić pozostałe stacje.

Franz Xaver Anton Felder wraz z synem Johannem Franzem prowadzili jedną z najważniejszych i najbardziej prężnych pracowni malarskich w 2. Połowie XVIII wieku na Śląsku. Warsztat Felderów realizował zlecenia dla śląskich zakonów, m.in. Jezuitów we Wrocławiu (1750), Cysterek w Trzebnicy (1770, 1776) oraz Karmelitów w Głębowicach (1779); obrazy z ich warsztatu trafiały do kościołów, np. w Lubnowie (1762), Sobótce (1770), Pełcznicy koło Wrocławia, Szewcach (1778), Prusicach (1781) i Grodowcu (1784).

Fotografie przedstawiają stan po i przed konserwacją oraz w trakcie prowadzonych prac. Więcej o malarzu i jego twórczości      https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Franz_Xaver_Anton_Felder

Opublikowano: 4 marca 2020

Dzieło pomocy "Ad Gentes"

W przyszłą niedzielę, 8 marca, zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na cele misyjne dzieł pomocy „Ad Gentes”.

Dzieło pomocy „Ad Gentes” zostało utworzone przez Konferencję Episkopatu Polski w 2006 roku jako odpowiedź na prośbę Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jego celem jest wspieranie polskich misjonarzy w realizacji ich misji, a także wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarzy.

Do zadań dzieła należy również animacja i edukacja misyjna czyli budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych. 

Opublikowano: 4 marca 2020

Przekaż 1% podatku potrzebującym

W zeznaniu rocznym PIT można przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Możemy w ten sposób znacznie pomóc osobom niepełnosprawnym i chorym, dla których jest to niekiedy jedyna szansa zdobycia pieniędzy na leczenie i turnusy rehabilitacyjne. Jeśli ktoś sam nie wybierze żadnej OPP, o przeznaczeniu jego 1% zdecyduje państwo.

Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej lub Fundację Hospicjum Głogowskie.

             

Opublikowano: 2 marca 2020

Sakrament Bierzmowania dorosłych

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285).

W poniedziałek, 2 marca, w naszym kościele na Mszy św. o godz. 18.00 ks. bp Paweł Socha udzielił  Sakramentu Bierzmowania 70 dorosłym kandydatom przygotowanym w dekanatach naszej diecezji.

Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w każdym dekanacie raz w roku. Sakrament bierzmowania dla dorosłych kandydatów jest udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w naszej parafii pw. św. Mikołaja w marcu.

     List Ministra Zdrowia  - Łukasza Szumowskiego 

        w sprawie zagrożenia zarażeniem  KORONAWIRUSEM    czytaj »

Słowo Metropolity Wrocławskiego w związku z wydaniem przez Stolicę Apostolską

dekretu o ważności dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym 

Sługi Bożego  ks. ALEKSADRA ZIENKIEWICZA    czytaj »

Opublikowano: 29 lutego 2020

Wyjazd na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego - zapisy

Organizujemy wyjazd na beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się w Warszawie w niedzielę, 7 czerwca.

Ze względu na konieczność zamówienia wejściówek prosimy, aby osoby wybierające się na tę uroczystość w jak najkrótszym terminie zgłosiły się w zakrystii. 

 

Opublikowano: 29 lutego 2020

 "Najlepsza cząstka" - warsztaty dla kobiet

Chrześcijańskie warsztaty dla kobiet „Najlepsza cząstka”, rozpoczną się w środę, 4 marca w parafii NMP Królowej Polski o godz. 17.00.

Cykl przewiduje 9 spotkań, podczas których panie będą dotykać własnych emocji, obaw i wątpliwości, a wszystko to, aby zadbać o swój rozwój oraz poznać i pokochać siebie bardziej. Szczegółowe informacje na plakacie.

Prowadząca to Zuzia Agnieszka Zuzelska na co dzień posługująca w Archidiecezjalnym Centrum Nowej Ewangelizacji (www.CNE.24 )

Więcej informacji »  https://www.facebook.com/Najlepsza-cząstka-100403534887863/?modal=admin_todo_tour

Opublikowano: 29 lutego 2020

Klub Seniora zaprasza

Parafialny Klub Seniora zaprasza w czwartek o godz. 16.00 na gimnastykę usprawniającą. Klub organizuje też pielgrzymkę do Paradyża, sanktuariów w Świebodzinie i Rokitnie w czwartek, 16 kwietnia.

Koszt 80 zł (z obiadem).

Opublikowano: 26 lutego 2020

Imieniny ks. Aleksandra

Dzisiaj, 26 lutego, swoje imieniny obchodzi ks. Senior Aleksander Walkowiak. Zapraszamy na Mszę św. i wspólną modlitwę w intencji Solenizanta jutro, w czwartek o godz. 9.00.

Drogi Księże Aleksandrze

Z okazji imienin pragniemy wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie parafialnej i złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pełni łask Bożych, mocy Ducha Świętego i nieustającej opieki Matki Najświętszej.

Wierni parafii św. Mikołaja

Opublikowano: 23 lutego 2020

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Dzisiaj, 23 lutego, pod hasłem "Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach" w  Kościele w Polsce rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Ma on zachęcić wiernych do modlitwy "w niezwykle ważnej intencji, jaką jest wewnętrzna wolność Polaków"

Patronem Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, jak i wszelkich działań na rzecz trzeźwości w tym roku, jest Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.

W naszej świątyni, w kaplicy bocznej jest wyłożona księga trzeźwości, do której można wpisywać swoje zobowiązania do abstynencji od alkoholu.

  

Opublikowano: 22 lutego 2020

Nabożeństwa pasyjne

Nabożeństwa pasyjne rozważające poszczególne etapy Męki Pańskiej w naszej parafii odbywać się będą w następującym porządku:

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w każdą niedzielę o godz. 17.00

Droga Krzyżowa – w każdy piątek:

- dla dorosłych o godz. 8.30 i 17.30,

- dla dzieci o godz. 16.30,

- dla młodzieży o godz. 18.30.

Na Drogę Krzyżową dla młodzieży zapraszamy zwłaszcza kandydatów do bierzmowania. W czasie tych nabożeństw zbierana będzie taca na wystrój kościoła na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Opublikowano: 22 lutego 2020

Wielki Post 2020

W środę, 26 lutego, Popielec. Rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu, który w tym roku trwać będzie do czwartku, 9 kwietnia.

W tradycji Kościoła w Środę Popielcową przychodzimy do świątyni by posypać nasze głowy popiołem na znak pokuty. 

W tym dniu w naszym kościele, Msze św.  sprawowane będą w godzinach: 

6.30, 8.00, 9.30, 16.30, 18.00 i 19.30

Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły tzn. jeden posiłek do syta i abstynencja od alkoholu.

Taca zbierana w tym dniu przeznaczona jest na Dom Księży Emerytów.

 

telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

w tygodniu w ciągu roku:

7:00, 9:00 i 18:00 (w sobotę nie ma

Mszy św. o godz. 9.00)

- w okresie wakacji letnich

7:00 i 18:00

w niedzielę i Święta:

6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

dzieci), 12:30, 16:00 (od września

do końca maja) i 18:00

- w okresie wakacji letnich

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

W każdą niedzielę podczas Mszy św.

W tygodniu przed Mszą św. oraz 

podczas Nabożeństw.

Odpust Parafialny:

6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja

Copyright © 2017-2020 Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Głogowie