Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

Jesteś tutaj: Strona główna

Święty Wawrzyniec, diakon i męczennik

10 sierpnia Kościół katolicki czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika chrześcijańskiego z III wieku. Według Akt Męczeństwa św. Wawrzyniec miał pochodzić z Hiszpanii. Należał do duchowieństwa rzymskiego i był zaufanym papieża  św. Sykstusa II. Papież wyniósł go do godności diakona i powierzył mu administrację dóbr kościelnych i pieczę nad ubogimi miasta Rzymu.

Kiedy za panowania cesarza Waleriana wybuchło nowe prześladowanie Kościoła został pojmany papież. Wtedy św. Wawrzyniec  podążył za nim mówiąc: „Gdzie idziesz, Ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś Mszy świętej bez swojego diakona, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie niełaskę twoją?” Na to odpowiedział papież: „Dla mnie steranego wiekiem jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają o wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza korona chwały cię czeka”.

Dla św. Wawrzyńca była zgotowana osobna kaźń. Zostawiono więc św. Wawrzyńca jako zarządcę, by wydobyć z niego zeznania, jaki jest stan majątku Kościoła Rzymskiego. Usiłowano wymóc na nim przekazanie go w całości urzędnikom carskim. Przezorny diakon rozdał wszystkie pieniądze między ubogich. Kiedy sędzia nakazał Wawrzyńcowi pokazać skarby Kościoła, ten zebrał wszystkich ubogich i wskazując na nich miał powiedzieć: „Oto są skarby Kościoła!” Sędzia nakazał Wawrzyńca siec knutami, a potem rozłożyć go na kracie i tak wolno palić go ogniem, aż powie, gdzie są skarby, w które zamierzali się wzbogacić  urzędnicy. Święty wśród wyszukanych katuszy miał zdobyć się jeszcze na słowa: „Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone z jednej strony, obróć je na drugą stronę”. Św. Leon Wielki daje do tych słów piękny komentarz:  „Jak silny musiał być ogień miłości  ku Chrystusowi w tym Świętym,  skoro gasił żar ognia naturalnego”. Zmarł 10 sierpnia 258 roku w Rzymie.

Braterska postawa zjednała św. Wawrzyńcowi najwyższy podziw Kościoła Rzymskiego i chwałę. Św. Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca.

Ciało Świętego pogrzebał ze czcią św. Justyn – kapłan. Św. Wawrzyniec należał do najbardziej popularnych świętych. Odbierał cześć od: ubogich, piekarzy, kucharzy a nawet bibliotekarzy. Wzywano go w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. 

Przedstawiany jest najczęściej jak trzyma kratę(ruszt), na której był męczony oraz gałązkę palmy jako symbol swego męczeństwa. Spotykany też z ewangelią i krzyżem, a także z torebką na pieniądze, z której rozdawał je ubogim.

 

„Ogniem palony, lecz mężnego ducha, 
Zwalczył odważnie lęk przed płomieniami, 
Pragnął on bowiem z całej głębi serca 
Wiecznego życia. 
Wszedł więc do nieba uwieńczony chwałą 
Świętych aniołów otoczony chórem, 
Aby do Boga wznosić swe modlitwy 
Za grzesznikami. 
Z wielką pokorą prośmy męczennika, 
Aby nam wszystkim przyniósł wyzwolenie 
Z żaru pokusy i brzemienia winy,
A wiarę wzmocnił”. 
                   (fragment hymnu z Nieszporów)

Źródło: www.brewiarz.pl

            www.opoka.org.pl


 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

  czynna:

  wtorek i czwartek:  9:30 - 11:00

                           16:00 - 17:00

  sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja

 

 

Copyright © 2017-2020 Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Głogowie