Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kancelaria

Msze św. i nabożeństwa

Ogłoszenia

  Liturgia na dziś  

Archiwum 

Intencje mszalne

      

    

Jesteś tutaj: Strona główna

Święta Kinga, dziewica

24 lipca obchodzimy wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

Kinga przyszła na świat w 1234 roku. Była córką króla węgierskiego Beli IV. Mało wiadomo o jej dzieciństwie. Wiemy, że była trzecią z kolei córką i że prawdopodobnie przebywała na dworze królewskim w Ostrzychomiu. Można przypuszczać, że otrzymała głębokie wychowanie religijne i pełne wykształcenie. Gdy była jeszcze małoletnia, została zawarta umowa małżeńska pomiędzy nią a Bolesławem Wstydliwym. Akt zaślubin, ze względu na małoletniość i Kingi i Bolesława, nastąpił parę lat później, około 1247 r.

Ze względu na najazdy Tatarów Kinga wraz ze swoim przyszłym mężem zmuszona była uciekać z Sandomierza do Krakowa, potem na Węgry, a następnie na Morawy. W 1241 roku, po bitwie pod Legnicą, Tatarzy wycofali się z Polski. Jako że zamki w Sandomierzu i Krakowie zostały zniszczone przez najeźdźców, Kinga i Bolesław pozostali w Nowym Korczynie. Wtedy to Bolesław otrzymał przydomek „Wstydliwy” – Kinga nakłoniła go do ślubów zachowania dozgonnej czystości, które oboje złożyli na ręce biskupa krakowskiego Prandoty. Kinga wstąpiła wtedy także do III zakonu franciszkanów.

Polska wiele zawdzięcza Kindze. Sprowadziła tu górników, którzy odkryli złoża soli w Bochni, ofiarowała część swojego posagu Bolesławowi, by pomóc w odbudowie zniszczonego przez Tatarów kraju, hojnie wspierała katedrę krakowską i klasztory, fundowała kościoły. Sprowadziła do Krakowa Kanoników Regularnych od Pokuty, a do Krzyżanowic – norbertanki. Kinga przyczyniła się do przeprowadzenia kanonizacji św. Stanisława biskupa. Wysłała w tej sprawie poselstwo do Rzymu i pokryła koszty, które wiązały się z tą misją.

Po śmierci Bolesława Wstydliwego Kinga, choć miała możliwość przejąć władzę, zdecydowała się oddać wyłącznie sprawie zbawienia duszy i wstąpić do zakonu klarysek. Prawdopodobnie nie zajmowała tam żadnych urzędów. Troszczyła się jedynie budową zakonu i jego bytem materialnym. U klarysek w Starym Sączu spędziła 12 lat, w których poddawała się surowej regule.

Zmarła 24 lipca 1292 r. Proces beatyfikacyjny zakończył się dopiero 10 czerwca 1690 r. Mimo że dekrety papieża Urbana VIII zalecały w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych dużą ostrożność i surowość, to kult Kingi trwał od wieków. Niewątpliwie bodźcem do oddawania jej kultu był fakt, iż była fundatorką wielu pobożnych instytucji. Przez lud była czczona jako szczególna patronka. Benedykt XIII uznał ją patronką Polski i Litwy. W 1999 r. została kanonizowana przez Jana Pawła II.

Święta Kinga karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Patronuje nie tylko solnym górnikom, ale całej Polsce i wszystkim samorządowcom. Za jej to sprawą bowiem doprowadzono do odkrycia soli kamiennej w Polsce, co zapewniło na długie wieki dobrobyt naszej Ojczyźnie.

Litania do św. Kingi

Kyrie, elejson; Chryste, elejson; Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Kingo, niepodzielnie oddana Bogu, módl się za nami.
Święta Kingo, oblubienico Chrystusa, módl się za nami.
Święta Kingo, posłuszna natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.
Święta Kingo, wierna czcicielko Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Święta Kingo, pełna ufności w Bożą Opatrzność, módl się za nami.
Święta Kingo, zjednoczona z Bogiem i służąca ludziom, módl się za nami.
Święta Kingo, wiernie idąca śladami Bogarodzicy, módl się za nami.
Święta Kingo, wzorowa uczennico św. Franciszka, módl się za nami.
Święta Kingo, duchowa córko św. Klary, módl się za nami.
Święta Kingo, dziewico wielkiej pobożności, módl się za nami.
Święta Kingo, dziewico anielskiej czystości, módl się za nami.
Święta Kingo, księżno ewangelicznie uboga, módl się za nami.
Święta Kingo, troskliwa Matko powierzonego ci ludu, módl się za nami.
Święta Kingo, zatroskana o zbawienie każdego człowieka, módl się za nami.
Święta Kingo, opiekunko kapłanów, módl się za nami.
Święta Kingo, pełna szacunku dla sług, Kościoła, módl się za nami.
Święta Kingo, roztropna przewodniczko do nieba, módl się za nami.
Święta Kingo, hojna fundatorko kościołów i klasztorów, módl się za nami.
Święta Kingo, Pani, której nieobca była nędza, módl się za nami.
Święta Kingo, wspomagająca nas w trudzie nowej ewangelizacji, módl się za nami.
Święta Kingo, chlubo narodu węgierskiego, módl się za nami.
Święta Kingo, mądra Matko naszej Ojczyzny, módl się za nami.
Święta Kingo, strażniczko dobra narodu, módl się za nami.
Święta Kingo, piastunko polskiej mowy, módl się za nami.
Święta Kingo, zasłużona dla polskiej kultury, módl się za nami.
Święta Kingo, patronko kopalni soli, módl się za nami.
Święta Kingo, przemożna patronko nasza. módl się za nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Abyśmy prawdziwie chrześcijańskim życiem nieustannie uwielbiali dobroć miłosiernego Boga, uproś nam święta Kingo.
Abyśmy w codziennych doświadczeniach zaufali Bożej Opatrzności, uproś nam święta Kingo.
Abyśmy naszą modlitwą i troską otaczali zawsze sprawy Kościoła, Ojczyzny i Narodu, uproś nam święta Kingo.
Abyśmy umieli otwierać nasze serca na potrzeby bliźnich, uproś nam święta Kingo.
Abyśmy żyjąc w prawdziwej jedności i pokoju wzajemnie sobie przebaczali, uproś nam święta Kingo.
Aby wszyscy Polacy dbali szczerze o potrzeby bliźnich, o pomyślność i rozwój Ojczyzny, uproś nam święta Kingo.
Abyśmy pełni wiary w Miłosierdzie Boże z radością oczekiwali na wezwanie Pana, uproś nam święta Kingo.

Ks.: Oto Oblubieniec nadchodzi,
W.: Wyjdźcie na spotkanie Chrystusa.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady mogli dojść do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Źródło: http://www.brewiarz.pl

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00      16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja

 

 

Copyright © 2017-2020 Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Głogowie