Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna

Wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty

18 października Kościół czci św. Łukasza Ewangelistę, autora trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, towarzysza św. Pawła, patrona służby zdrowia.

Zgodnie z przekazem starożytnych pisarzy chrześcijańskich, Euzebiusza z Cezarei oraz Tertuliana, Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej. Był chrześcijaninem nawróconym z pogaństwa. Z zawodu był lekarzem – pisze o tym bezpośrednio Święty Paweł w Liście do Kolosan 4,14. Należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą.

Ewangelista nie należał nigdy do grona uczniów Jezusa. Stał się wyznawcą Chrystusa kilka lat po Jego krzyżowej śmierci. Ok. roku 50 spotkał na swej drodze Świętego Pawła, którego został wiernym uczniem i któremu towarzyszył w jego podróżach misyjnych. Jako jedyny z towarzyszy Pawła, Łukasz pozostał z mistrzem podczas uwięzienia rzymskiego (zob. 2 Tm 4,11).

Według legendy, św. Łukasz był także malarzem. Istnieje kilka opowieści, które przypisują właśnie Łukaszowi autorstwo ważnych do dziś w świecie chrześcijańskim obrazów Maryi. Dla nas, Polaków najbardziej znana jest legenda mówiąca o tym, że ikona jasnogórska została namalowana przez św. Łukasza na desce stołu, na której Święta Rodzina spożywała posiłki. W ikonografii atrybutem św. Łukasza obok księgi, stała się paleta malarska. Przedstawiany jest także jako lekarz z przyrządami medycznymi, skalpelem.

Jak podaje tradycja, Łukasz zmarł w Beocji w wieku 84 lat, „pełen Ducha Świętego”. Późniejsze przekazy mówią o tym, że poniósł śmierć męczeńską. Nie wiadomo, gdzie znajduje się jego grób.

Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijaństwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa.

W centrum Ewangelii Łukasza znajdują się wydarzenia paschalne, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jezus, od chwili rozpoczęcia swej działalności w Galilei, przez cały czas konsekwentnie zbliża się do Jerozolimy.

Niezwykle ważne są także Dzieje Apostolskie. Jest to bowiem jedyny dokument opisujący początki Kościoła – wydarzenia dziejące się po wniebowstąpieniu Jezusa. Część wydarzeń, w których autor osobiście uczestniczył, przekazuje w pierwszej osobie liczby mnogiej. W całych Dziejach zwraca uwagę szczególna staranność o rzetelne zrelacjonowanie wydarzeń.

W dzień św. Łukasza módlmy się za Pracowników Służby Zdrowia, za wszystkich ludzi, którzy zawsze są obecni przy chorych, aby nie brakło im sił fizycznych oraz uśmiechu w codziennej posłudze

 

Źródło: www.brewiarz.pl

            www.dziennikparafialny.pl

 

 

 

 


 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

  czynna:

  wtorek i czwartek:  9:30 - 11:00

                           16:00 - 17:00

  sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja

 

 

Copyright © 2017-2022 Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Głogowie