Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

  1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna  

Opublikowano: 24 maja 2024

Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji

W dniach 15 – 23 maja 2024 roku odbyła się parafialna pielgrzymka do Grecji, do miejsc uświęconych działalnością św. Pawła, Apostoła Narodów.

Na trasie pielgrzymowania znalazły się takie miejsca jak: Ateny, Korynt, Mykeny, Epidaurous, Filippi, Kavala, Saloniki, Meteory i Delfy. Nie sposób opisać wszystkich tych miejsc, w których byliśmy. Wybrane zostały te, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Jako pierwsze miasto zwiedziliśmy Filippi. To tutaj dokonywały się pierwsze nawrócenia na naszym kontynencie i założona została pierwsza gmina chrześcijańska. Byliśmy miejscowości Lidia, gdzie ochrzczona została  pierwsza chrześcijanka w Europie, o imieniu Lidia. W tym wyjątkowym miejscu uczestniczyliśmy w pierwszej na ziemi greckiej Mszy św. Z Filippi udaliśmy się do Kavali, miasta do którego przypłynął św. Paweł, udając się do Filipii.

  

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Saloniki a właściwie Thessaloniki, miasto związane z działalnością Świętego Pawła, a także Świętych Cyryla i Metodego. Tu zobaczyliśmy prawosławną katedrę św. Demetriusza, pomnik Aleksandra Macedońskiego, pomnik Arystotelesa, pozostałości murów miejskich, nadbrzeże, piękną panoramę miasta oraz najsłynniejszy obiekt miasta - Białą Wieżę.

Z Salonik skierowaliśmy się do Kalambaki i Meteorów, miejsca określanego jednym z cudów świata. Niestety z powodu gęstej mgły, z  punktu widokowego nie mogliśmy podziwiać 13 wiszących klasztorów wybudowanych na słupach skalnych przez średniowiecznych mnichów,  ale zgodnie z planem pielgrzymki zwiedziliśmy klasztor pierwszego męczennika św. Szczepana. Podziwialiśmy piękno wnętrza cerkwi z doskonale zachowanymi bizantyjskimi freskami, ikonami i ikonostasami.

  

Następnego dnia udaliśmy się do Delf – miejsca gdzie w starożytności znajdowała się wyrocznia, przyciągająca ludzi z całego starożytnego świata. Zwiedziliśmy ruiny Świętego Kręgu Apollina: świątynię Apollina, Świętą Drogę, skarbce i teatr. Po drodze zatrzymaliśmy się na chwilę na przesmyku Termopilskim by zobaczyć pomnik sławnego Króla Sparty – Leonidasa.

Podczas pielgrzymowania zwiedziliśmy także Korynt, który w czasach starożytnych liczył  około 3 mln mieszkańców i był jednym z największych i najważniejszych państw-miast Grecji. Po drodze podziwialiśmy wykuty w skale Kanał Koryncki o długości ponad 6 km i wysokości 79 m, łączący Morze Jońskie z Morzem Egejskim.

Byliśmy także w Epidauros, w słynnym teatrze z IV w p.n.e. oraz sanktuarium Asklepiosa – boga sztuki medycznej. Między innymi dowiedzieliśmy się, że to tutaj dokonano pierwszej trepanacji czaszki i cesarskiego cięcia.

  

Ostatnim zwiedzanym przez nas miastem były Ateny. Mieliśmy możliwość zobaczenia wszystkich zabytków, o których uczyliśmy się na lekcjach historii. Wspinając się na Akropol przechodziliśmy przez wspaniały portyk, który tworzył wejście do świątyni, obok znajdowała się świątynia Ateny-Nike oraz Partenon. Poniżej usytuowany był  Areopagmiejsce spotkania św. Pawła z uczonymi ateńskimi. Jeszcze dziś można się na niego wspiąć schodami wykutymi w skale, po których na skalną platformę prawdopodobnie wchodził  św. Paweł.  Zobaczyliśmy także zmianę warty pod Parlamentem.

W tych niezapomnianych dniach było „coś” dla ducha i „coś” dla ciała. Dzięki obecności i opiece duszpasterskiej ks. Pawła Patrzylasa był czas na codzienną Eucharystię, modlitwę indywidualną i wspólnotową. W modlitwie zawsze pamiętaliśmy o naszych rodzinach, intencjach, z którymi pielgrzymowaliśmy i o naszej parafii. Podczas zwiedzania wiedzę z dziedziny historii Grecji oraz ciekawostki dotyczące odwiedzanych miejsc przekazywali nam wspaniali przewodnicy.

Czy ten czas pielgrzymowania coś zmienił? Tak, na pewno. Jesteśmy bogatsi o nowe wspomnienia, doświadczenia. Mieliśmy możliwość zetknięcia się z tym, co zostało opisane w Dziejach Apostolskich i w Listach św. Pawła. Mogliśmy dosłownie dotknąć tych miejsc, w których Apostoł nauczał i dawał świadectwo Ewangelii.

 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00      16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja