1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna / SAKRAMENTY / Chrzest

        Sakrament chrztu św.

"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu

 w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"

   (Mt 28, 19-20)

Sakrament chrztu świętego jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół. (KKK 1213)

Uroczysty chrzest w naszym kościele odbywa się w III niedzielę miesiąca  na Mszy św. o godz. 12.30 oraz w inne niedziele i Święta po indywidualnym ustaleniu w kancelarii parafialnej.
Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w wyznaczone piątki o godz. 18.30.

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej jeden tydzień przed chrztem przynosząc:

1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (wystawia je proboszcz parafii, w której mieszka kandydat na rodzica chrzestnego).

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

1. Ukończyły 16 rok życia.
2. Są katolikami, przyjęli sakrament bierzmowania i Najświętszej Eucharystii.

3. Prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić.

4. Są wolne od jakiejkolwiek kary kanonicznej.

 

Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być bezzwłocznie ochrzczone przy użyciu skróconego obrzędu. Gdy dziecko tak ochrzczone wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by w obrzędzie liturgicznym przedstawić je Kościołowi, spisać akt chrztu i otrzymać błogosławieństwo.

 

 

 

 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja