Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

  

  1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna /GRUPY PARAFIALNE /Fran. Zakon Świeckich

       Franciszkański Zakon Świeckich

 

„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,

 a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam... "

(św. Łukasz 11, 9-13)

 

Historia powstania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Patronką FZŚ w Polsce jest błogosławiona Aniela Salawa, beatyfikowana w Krakowie, w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II.

Zasady życia franciszkanów świeckich

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą

   przemianę   wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa "nawróceniem",

 oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,

 budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,

 walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,

 niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,

 żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,

 czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Zasady przyjęcia do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania.
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia
, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Franciszkański Zakon Świeckich w naszej parafii

Przełożoną narodową FZŚ w Polsce jest s. Emilia Nogaj.

Przełożoną wspólnoty parafialnej s. Anna Kędzierska,

 

Źródło:  http://fzs.wroclaw.pl

 

 

 

 

 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja