1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna / GRUPY PARAFIALNE / Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny

 

 " O Maryjo bez grzechu poczęta, módl sie za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy.

I za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają,

a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Św. i poleconymi Tobie."

 

Wszystko z Niepokalaną!

W Paryżu 27 listopada 1830 r. Niepokalana Dziewica objawiła się św. Katarzynie Labourè i poleciła jej przygotować medalik, którego wzór ukazała.

Matka Boża obiecała:

„Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask. Tych, którzy mi ufają, otoczę szczególną opieką”.

Niebawem medalik zyskał miano cudownego. Za jego pośrednictwem działy się niezliczone nawrócenia i uzdrowienia. Ludzie doznawali szczególnej opieki Matki Bożej.

Stowarzyszenie Cudownego Medalika - w Polsce Apostolat Maryjny

Powstało w 1905 r. na terenie polskiej Galicji, zatwierdzone przez św. Piusa X. Tenże papież w liście apostolskim z 8 VII 1909 r. wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia w całym świecie pod nazwą Stowarzyszenie Cudownego Medalika.

Obecnie Stowarzyszenie istnieje niemal na wszystkich kontynentach świata i skupia około 10 milionów członków. Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne.

W 1980 r. z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labourè wraz z solidarnościowym zrywem naszego narodu do wolności, śp. Ks. Prof. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy wskrzesił Stowarzyszenie jako ruch ludzi świeckich pod nazwą APOSTOLAT MARYJNY. W krótkim czasie grupy Apostolatu Maryjnego powstały niemal we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. Liczba członków uroczyście przyjętych do Apostolatu Maryjnego sięgała 8 tys. osób. Po 25 latach istnienia, już po śmierci ks. Teofila Herrmanna (który zmarł w opinii świętości) warunki polityczne pozwoliły na powrót Apostolatu Maryjnego do swoich korzeni – został włączony do ogólnoświatowej wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika (AMM – ang. Associaton of the Miraculous Medal).

Apostolat Maryjny w Polsce stale się rozwija. Obecnie na terenie całego kraju działa ponad 350 wspólnot parafialnych.

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

1. Pogłębianie kultu Niepokalanej w życiu osobistym i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

2. Oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.

3. Szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo lub materialnie.

 Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.apostolat.pl/

Zapraszamy do naszej grupy! Spotykamy się na modlitwie każdego 27 dnia miesiąca. O godz. 8.30 różaniec, a o 9.00 Msza św. w intencji Apostolatu.

Także i Ty zostań apostołem Niepokalanej!

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja