1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna / SAKRAMENTY / Bierzmowanie

      Sakrament bierzmowania

"Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują

niewysłowiony dar samego Ducha Świętego,

który ich umacnia w szczególny sposób."

   (Papież Paweł VI)

 

Przygotowanie młodzieży do bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w klasie siódmej i trwa dwa lata.

By kandydat mógł rozpocząć przygotowanie do bierzmowania wymagana jest metryka chrztu (możemy ją odebrać w parafii, w której dziecko otrzymało chrzest) oraz podpisana deklaracja rodziców o chęci przygotowania syna/córki do bierzmowania. Odpowiedzialnym za formację kandydatów do bierzmowania jest ks. Andrzej Pytlik.

Do obowiązku młodzieży należy:

- udział w każdą niedzielę we Mszy św.

- udział w lekcjach religii w szkole (etyka nie "zastępuje" religii)

- raz w miesiącu przystąpić do sakramentu pokuty

- dodatkowy udział w liturgicznych nabożeństwach (Różaniec, Droga Krzyżowa)

- udokumentowanie praktyk religijnych w indeksie bierzmowanego

Praktyczne informacje dotyczące sakramentu bierzmowania:

  Bierzmowanie jest sakramentem wiary. Do bierzmowania przystąpić może osoba pragnąca żyć wiarą, posiadająca świadomość, że dalej będzie pogłębiała swoją przyjaźń z Bogiem.

  Warunkiem koniecznym do przyjęcia bierzmowania jest obowiązek wcześniej odbytej spowiedzi, dlatego też do tego sakramentu należy przygotować się przez poprawny rachunek sumienia i uczestnictwo w spowiedzi sakramentalnej.

  Bierzmowanie wyciska tzw. znamię, czyli pieczęć na duszy bierzmowanego. Podobnie jak sakrament chrztu św. może być przyjęte tylko raz w życiu.

  Należy wybrać sobie świadka do bierzmowania – osobę, która już otrzymała bierzmowanie i będzie dla nas umocnieniem, świadkiem wiary i pomocą w odkrywaniu Boga.

  Świadkiem mogą być rodzice, krewni, znajomi. Ważne, aby były to osoby wierzące i żyjące obecnie zgodnie z wiarą.

 Należy wybrać sobie imię patrona (patronki) – osoby świętej, która będzie naszym wzorem, opiekunem i pomocą w wyznawaniu wiary. Imię z bierzmowania nie jest używane w codzienności. Ma jednak ważny charakter, ma nas jak imię wybranego świętego patrona (patronki) prowadzić i być wzorem.

  Osoby ochrzczone poza miejscem obecnego zamieszkania powinny dostarczyć akt chrztu św. z parafii, gdzie odbył się chrzest św. Nie jest możliwe pójście do bierzmowania bez dokumentu o chrzcie św.

Świadkiem bierzmowanego może zostać ten, kto:

- jest praktykującym katolikiem (regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy św. i sakramencie  pokuty),

- jest bierzmowany,

- nie daje publicznego zgorszenia,

- nie trwa w karach kościelnych.

Przygotowanie dorosłych do bierzmowania

W naszej diecezji sakrament bierzmowania dorosłym udzielany jest trzy razy w roku:

- w pierwszy poniedziałek marca w parafii św. Mikołaja w Głogowie,

- w pierwszy poniedziałek czerwca w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze (konkatedra),

- w pierwszy poniedziałek grudnia w parafii WNMP w Gorzowie Wielkopolskim (katedra)

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dorosłych (od 21 roku życia) w Głogowie odbywa się w dwóch parafiach:

- we wrześniu rozpoczyna się w naszej parafii, św. Mikołaja,

- w marcu rozpoczyna się w parafii św. Klemensa. 

Przygotowanie trwa trzy miesiące. Odpowiedzialnym za formację kandydatów do bierzmowania dorosłych w naszej parafii jest ks. Rafał Zbrożek.

Sakrament bierzmowania dorosłych w naszej parafii udzielany jest zawsze w pierwszy poniedziałek marca podczas Mszy św. o godz. 18.00. W roku 2024 będzie to 4 marca.

Informacje szczegółowe dotyczące bierzmowania dorosłych:

O godz. 16.30 w kolegium (wejście od dziedzińca kościoła) rozpocznie się rejestracja kandydatów.

Należy przywieźć ze sobą następujące dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

●  metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu),

●  zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania),

●  zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania),

●  zaświadczenie o odbytej spowiedzi św.,

Ponadto do 3 marca prosimy o wcześniejsze przesłanie na adres glogowm@diecezjazg.pl następujących informacji: imię i nazwisko kandydata, imię do bierzmowania, imię i nazwisko świadka, data i miejsce urodzenia kandydata, data i parafia chrztu kandydata, numer aktu chrztu.

Podczas rejestracji kandydaci otrzymają krzyże (kandydaci, w miarę możliwości, wpłacają ofiarę w wysokości 100 zł).

O godz. 17.00 odbędzie się próba przed Mszą św. Po zakończonej Eucharystii osoby, które przyjęły sakrament, zostaną wpisane do Księgi Bierzmowanych i otrzymają pamiątkę przyjęcia bierzmowania.

Świadectwo bierzmowania zostanie wysłane do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

Godność bierzmowania

Jezus przed swym publicznym wystąpieniem został „namaszczony” Duchem Świętym. Każdy ochrzczony, gdy dorasta, otrzymuje w sakramencie bierzmowania siedem darów Ducha Świętego (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża).

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin zostaje powołany do odpowiedzialności za Kościół i za innych ludzi. Jest powołany do apostolstwa i odważnego wyznawania Chrystusa swoim życiem. Dlatego też bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Sakrament bierzmowania udzielany jest zazwyczaj przez biskupa, który może delegować dowolnego prezbitera.

SPOTKANIA PRZED BIERZMOWANIEM

 Kandydatów do bierzmowania z klas 8 zapraszamy z indeksami na spotkanie w poniedziałek, 20 maja po Mszy św. wieczornej. Kandydatów do bierzmowania z klas 7 zapraszamy na spotkanie formacyjne w czwartek, 23 maja po Mszy wieczornej (ok. 18.40).

 Kandydatów do bierzmowania z klas ósmych zapraszamy na spotkanie formacyjne w czwartek, 16 maja, po Mszy św. wieczornej (ok. 18.40).

 Spotkanie kandydatów do bierzmowania klas ósmych odbędzie się w czwartek 7 marca, po Mszy wieczornej lub w sobotę 9 marca  o godz. 12.00.

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania klas 8 odbędzie się w czwartek, 8 lutego po Mszy św. wieczornej lub w sobotę, 10 lutego o godzinie 12.00.

 Zapraszamy  kandydatów do bierzmowania z klas siódmych na spotkanie  w czwartek, 14 grudnia, po Mszy św. wieczornej lub w sobotę, 16 grudnia, o godz.12.00.

 Kandydatów do bierzmowania z klas ósmych zapraszamy na spotkanie formacyjne w czwartek, 7 grudnia ok. godz. 18.40 lub w sobotę, 9 grudnia o godz. 12.00.

 Spotkanie wszystkich kandydatów do bierzmowania z obu grup w czwartek, 16 listopada po Mszy wieczornej.

 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas siódmych w czwartek,  26 października po Mszy wieczornej lub w sobotę, 28 października, o godz. 12.00 w kościele.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas ósmych w czwartek,  19 października, po Mszy wieczornej.

− Spotkanie  dorosłych (od 21 roku) kandydatów do bierzmowania, odbędzie się w przyszłą niedzielę, 8 października,  po Mszy św. o godz. 18.00 (do tej grupy można jeszcze dołączyć, deklaracje do pobrania w zakrystii lub w kancelarii)

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas ósmych szkół podstawowych w czwartek,  28 września, o godz. 18.40 lub w sobotę, 30 września o godz. 12.00 (do wyboru).

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych (od 21. roku życia) rozpocznie się w niedzielę, 24 września Mszą św. o godz. 18.00.

Kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 18  września po Mszy wieczornej.

Uczniów klas 7 pragnących rozpocząć przygotowania do bierzmowania oraz ich rodziców zapraszamy na Mszę św. w niedzielę, 10 września o godz. 9.30. Po Mszy św. krótkie spotkanie.

Kandydatów do bierzmowania  z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 11 września i czwartek 13 września po Mszy wieczornej.   

Kandydatów do bierzmowania z klas 1 szkoły ponadpodstawowej zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 4 września po Mszy św. wieczornej.

 

 

 

 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

czynna:

wtorek i czwartek: 

9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja