Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

  

  1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna / SAKRAMENTY / Kapłaństwo

        Sakrament Kapłaństwa

 

"Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo"

  (Łk 10,2) 

 

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej.

W czasie sakramentu święceń zostaje udzielona władza i dar Ducha Świętego, pozwalający wykonywać służbę w Ludzie Bożym w imię i na mocy Jezusa (por. KKK 1537-1538). Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat.

Kapłaństwo jest sakramentem, który daje władzę sprawowania świętych obowiązków związanych z kultem Bożym i zbawieniem dusz, który wyciska na duszy osoby przyjmującej ten sakrament charakter sługi Bożego.

Sakrament Kapłaństwa został ustanowiony przez Chrystusa.

Chrystus Pan, wybrawszy Sobie ze świata uczniów i Apostołów, dał im uprawnienia kapłańskie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (Jan 20, 21), władzę nauczania i udzielania Chrztu świętego: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu” (Mat. 28, 19), władzę sprawowania Ofiary św.: „To czyńcie na Moją pamiątkę” (Łuk. 22, 19) i moc odpuszczania grzechów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (Jan 20, 23). Apostołowie zaś – zgodnie z wolą Pana Jezusa – otrzymane od Niego łaski i uprawnienia przekazali swym następcom w chwili, kiedy im udzielali Sakramentu Kapłaństwa.

Kto może przyjąć sakrament święceń?

Kodeks Prawa Kanonicznego podaje następujące kryteria:

1. Przyjęty sakrament chrztu świętego, bierzmowania,

2. Nienaganna wiara i poprawne obyczaje,

3. Dobrowolne przyjęcie celibatu i ślubu posłuszeństwa,

4. Ukończone studia filozoficzno-teologiczne,

5. Ukończony wiek kolejno: 23 lata do święceń diakonatu, 25 lat do święceń prezbiteratu, oraz 35 lat do święceń episkopatu (por. KKK 1577-1580).

Szafarzem sakramentu święceń jest zawsze biskup. Głównym momentem tego sakramentu jest nałożenie rąk przez udzielającego i wypowiedziana modlitwa święceń. Są także obrzędy uzupełniające, które dotyczą już konkretnego stopnia sakramentu święceń.

Owoce Sakramentu Kapłaństwa:

- udziela władzy do ważnego, a łaski do godnego wykonywania powinności kapłańskich;

- wyciska niezatarte znamię kapłana Chrystusowego;

- pomnaża łaskę uświęcającą.

Kapłaństwo jest powołaniem, a powołanie jest łaską, która musi trafić na odpowiedni grunt, aby się przyjęła.

 

 

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

  czynna:

  wtorek i czwartek: 

  9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

  sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja