Parafia św. Mikołaja w Głogowie Link 1 Link 1

    

 

  

  1. Kancelaria
  2. Kontakt
  3. Msze i nabożeństwa
  4. Ogłoszenia
  5. Liturgia na dziś
  6. Archiwum
  7. Intencje mszalne
  8. Facebook
  9. YouTube

Jesteś tutaj: Strona główna /HISTORIA PARAFII/ Kościół Bożego Ciała

Kościół Bożego Ciała

W pierwszej połowie XVII w.  do obecnego Głogowa sprowadzono zakon jezuitów, którzy mieli m. in. pomóc parafii św. Mikołaja w szybkim przywróceniu katolickiego życia religijnego na tym terenie.

Przylegający do kościoła plac został 15.09.1695 r. przekazany Zakonowi Jezuitów na założenie Kolegium. Bogate darowizny pozwoliły Zakonowi przystąpić do budowy.

W latach 1696 -1702, zakonnicy ukończyli budowę jezuickiego barokowego kościoła, w miejscu gotyckiej kaplicy pw. Bożego Ciała. Świątynię zaprojektował włoski architekt Giulio Simonettii. Równocześnie oddano do użytku kolegium, w którym uczyła się okoliczna młodzież.

Podczas wojny siedmioletniej z austriakami kościół ten służył jako szpital dla żołnierzy. Po pożarze w 1711 r. kościół odbudował wrocławski budowniczy J. B. Peintner (odbud. 1796 r.). Ostateczny wyraz architektoniczny otrzymał dopiero ok. 1730 r.

Dalsza rozbudowa jezuickiego obiektu została przerwana przez kasatę dóbr zakonnych w 1776 r. Świątynia jezuicka jest obiektem trzynawowym ze sklepieniem kolebkowym z lunetami. Kondygnacje na dwóch czworobocznych wieżach przedzielają gzymsy, a same wieże zwieńczono hełmami.

Na koniec oblężenia Głogowa, w dniu kapitulacji wojsk würtemberskich    2.12.1806 r., uległy poważnym uszkodzeniom kościół i Kolegium.

Dnia 20.12.1808 r. władze miejskie przekazały obiekt wojskom francuskim na magazyn siana i stajnię, a później na magazyn artylerii. Po odejściu Francuzów w 1814 r. kościół nadal służył celom wojskowym. Dopiero wojskowe władze pruskie w 1820 r. obiekt ten zwolniły, ale już w 1821 r. ministerstwo wojny ponownie przeznaczyło kościół na magazyn armat. Tej decyzji przeciwstawił się minister wyznań Altenstein, zarządzając, aby kościół ten przeznaczyć do kultu religijnego.

Od 1833 do 1945 r. pełnił rolę kościoła garnizonowego.

Mocno zniszczony w 1945 r., odbudowany został etapami po wojnie. Niewiele, niestety, zachowało się z oryginalnego wystroju wnętrza. Ołtarz i organy pochodzą z protestanckiego kościoła w Kożuchowie.

   

W latach 1945-1960 parafię obsługiwali Księża Redemptoryści z Głogowa. Władze państwowe dopiero 2.04.1960r., po usilnych staraniach, przekazały kościół parafii św. Mikołaja.

7.10.1954 r. ks. Stanisław Zdunek CSSR sprowadził do pracy duszpasterskiej w parafii SS. Służebniczki Dębickie.

W latach 1966-1985 ks. Zbigniew Kutzan dokonuje odbudowy części Kolegium przylegającej do kościoła, urządzając salki katechetyczne, Dom Rekolekcyjny dla młodzieży, biuro parafialne i mieszkania dla księży. Dawne mieszkanie księży i kaplicę pozostawiono Siostrom Służebniczkom.

Bp Wilhelm Pluta, dla zachowania ciągłości historycznej, dekretem z dnia 6.12.1980 r. kościół dawnego Kolegium Jezuickiego w Głogowie pw. Bożego Ciała ustanowił  kościołem parafialnym Parafii św. Mikołaja.

Po śmierci ks. prał. Zbigniewa Kutzana (zm. 23.08.1989r.) proboszczem zostaje ustanowiony ks. kan. Stanisław Jaworecki (dekretem z dn. 22.12.1989r.), który pełnił urząd proboszcza do 31.07.2016r.

1 sierpnia nowym proboszczem został ustanowiony ks. kan. Stanisław Brasse.

WAŻNE INFORMACJE O KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA (artykuły w czasopismach)

         

FOLDERY O KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA (w różnych językach)

- polski                   - englisch      

- deutsch                 - pусский     


 

 

Zdjęcie lotnicze Kościoła Bożego Ciała z naniesionymi zarysami dawnych zabudowań przykościelnych

 

Źródło: http://dolny-slask.org.pl

          http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl

          http://www.glogow.pl/tzg/tajemnice/podziemia_bc.htm

          http://sit.glogow.pl/

 

  telefon: 76-833-36-01

  76-833-29-08 (wikariusze)

  e-mail: parafia@mikolajglogow.pl

  czynna:

  wtorek i czwartek: 

  9:30 - 11:00     16:00 - 17:00

  sobota:  9:00 - 10:00

  w tygodniu w ciągu roku:

  7:00, 9:00 i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  7:00 i 18:00

  w niedzielę i Święta:

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem

  dzieci), 12:30, 16:00 (od września

  do końca maja) i 18:00

  - w okresie wakacji letnich

  6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00

  20:00 (od czerwca do końca sierpnia) 

 

 

  W każdą niedzielę podczas Mszy św.

  W tygodniu przed Mszą św. oraz 

  podczas Nabożeństw.

  Odpust Parafialny:

  6 grudnia - Uroczystość św. Mikołaja